Voortbestaan arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte toegestaan

Het laten voortbestaan van een arbeidsovereenkomst na 2 jaar van ziekte van een werknemer zonder loondoorbetaling – waarbij de zieke werknemer niet werkt – is toegestaan en getuigt niet van slecht werkgeverschap. Sinds 1 juli 2015 hebben rechters zich al meerdere malen op deze wijze uitgesproken – ondanks de afwijkende mening van de voormalige minister van SZW. Rechters houden hier zelfs aan vast als de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en een IVA-uitkering van het UWV ontvangt.

U mag er dus voor blijven kiezen om een inhoudsloze arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan met een werknemer die 2 jaar of meer is ziek geweest, waardoor u de betaling van een transitievergoeding bij ontslag kunt vermijden. Alle politieke voornemens in de afgelopen tijd en de plannen in het Regeerakkoord ten spijt

Sluit Menu