Stel uw tekortgeschoten arbodienst aansprakelijk voor de opgelegde loonsanctie

Maakt de arbodienst of de zelfstandig bedrijfsarts met wie u een contract heeft inzake arbodienstverlening, fouten of schiet hij/zij tekort waardoor het UWV aan u een loonsanctie heeft opgelegd? Weet dan dat u die arbodienst of bedrijfsarts aansprakelijk kunt stellen voor de financiële gevolgen van die loonsanctie. U kunt dan een schadevergoeding vorderen ter grootte van de loonkosten over het derde ziektejaar, inclusief werkgeverslasten, de re-integratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten. Dit is al meerdere keren door de rechter bevestigd.

Sluit Menu