Reageer tijdig op een verzoek om arbeidstijdverkorting

Uw werknemer kan u verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden, mits hij/zij op de beoogde ingangsdatum ten minste een half jaar in dienst is. U moet aan dit verzoek tegemoetkomen, tenzij u daartegen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft. Het verzoek leidt bijvoorbeeld tot ernstige veiligheidsproblemen of ernstige financiële problemen. U kunt het verzoek dan afwijzen, voorzien van een schriftelijke motivatie. Maar doe dat wel op tijd! Dat wil zeggen minimaal een maand voor de ingangsdatum. Beslist u niet tijdig, dan wordt de gevraagde wijziging doorgevoerd.

Let op

Sinds 1 januari 2016 kan uw werknemer u ook verzoeken om op een andere arbeidsplaats te mogen werken (bijvoorbeeld thuiswerken). In dit geval heeft u geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig om het verzoek af te wijzen. U moet de afwijzing wel kunnen motiveren.

Ook termijnen voor uw werknemer

Ook uw werknemer is gebonden aan termijnen. Hij/zij moet het schriftelijk verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats uiterlijk doen twee maanden voor de ingangsdatum. Is het verzoek ingewilligd of afgewezen? In dat geval kan uw werknemer niet eerder dan na een jaar een nieuw verzoek doen.

Sluit Menu