Hoeveel loon moet u doorbetalen tijdens 3e ziektejaar bij opgelegde loonsanctie?

U moet tijdens de wettelijke periode van loondoorbetaling bij ziekte minimaal 70% van het maximum premieloon doorbetalen, tenzij er in een geldende cao of in de individuele arbeidsovereenkomst een hoger percentage is opgenomen. Bepalingen in een cao of arbeidsovereenkomst die gelden voor het tweede ziektejaar, gelden echter niet automatisch ook voor het derde ziektejaar – zoals veel werknemers ten onrechte denken. Deze bepalingen moeten namelijk ook expliciet betrekking hebben op dit derde ziektejaar. Zo niet, dan gelden de voornoemde minimumbepalingen van 70% van het maximum premieloon. Dit bedraagt in 2018 bruto € 4.551,16 per maand of € 4.201,07 per vier weken.

Tip

In de praktijk blijkt dat meerdere werkgevers tijdens een loonsanctie te hoge bedragen aan loon doorbetalen bij ziekte. Zelfs als een werkgever met succes bezwaar of beroep instelt tegen een door het UWV opgelegde loonsanctie, krijgt de werkgever het te veel doorbetaalde loongedeelte niet vergoed van het UWV. Het is dus verstandig dat u, indien een loonsanctie is opgelegd, al bij aanvang van het derde ziektejaar zorgvuldig de omvang van het te betalen loon bij ziekte vaststelt

Sluit Menu