Contractenrecht

Iedereen heeft ermee te maken!

Zowel ondernemers als particulieren sluiten dagelijks overeenkomsten. Van het aangaan van een geldleningsovereenkomst tot het kopen van een fiets: we hebben allemaal te maken met het contractenrecht. Wanneer er goede afspraken worden gemaakt kan daar later weinig onduidelijkheid over ontstaan. Maar ook als er iets mis gaat, kunt u terecht bij onze juristen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing.

Extra zekerheid!

Twijfelt u of een overeenkomst voldoet aan de juiste juridische voorwaarden? Wij kunnen het contract of de voorwaarden voor u controleren en opstellen. Ook kunt bij ons terecht voor een onafhankelijke second opinion. Dat geeft extra zekerheid.

Contractenrecht

Wanneer partijen met elkaar zaken doen is er altijd sprake van een overeenkomst, of die overeenkomst nu mondeling of schriftelijk tot stand is gekomen. Als één van de partijen de afspraken uit die overeenkomst niet nakomt of bijvoorbeeld de overeenkomst eenzijdig opzegt dan kunt u zich beroepen op de regels van het contractenrecht. 

Advies en begeleiding

Onze juristen geven een goed onderbouwd en helder advies. Daarnaast kunnen we voor u onderhandelen en eventueel procederen.

Wij kunnen u onder andere ondersteunen bij:

  • Het beoordelen, opstellen en beëindigen van overeenkomsten;
  • Het uitleggen van overeenkomsten als er onduidelijkheid bestaat over de betekenis van een artikel;
  • Het sommeren van uw wederpartij tot nakoming van de overeenkomst;
  • Geschillenbeslechting;
  • Second opinion.

KvK Brabant 17081811

BTW nummer: NL8024.82.600.B01

Sluit Menu