Compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte

De invoering van de compensatieregeling voor de transitievergoeding die u verschuldigd bent bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is een feit. De Tweede Kamer en de Eerste Kamer zijn namelijk onlangs akkoord gegaan met het daartoe ingediende wetsvoorstel.

De regeling treedt in werking op 1 januari 2020. Deze compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme premie zal daardoor worden verhoogt. De compensatie moet het voor u als werkgever niet meer nodig maken om een werknemer na 2 jaar ziekte uitsluitend in dienst te houden om aan de betaling van de transitievergoeding te ontkomen.

Sluit Menu