Bereid u voor op de nieuwe privacyregels

Als ondernemer heeft u de beschikking over veel klantgegevens. Er gaat vanaf 25 mei 2018 veel veranderen in de wijze waarop u die gegevens moet be- en verwerken, bewaren, beveiligen en gebruiken. Vanaf die datum moet namelijk iedere organisatie voldoen aan de strenge privacywetgeving van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die dan in de hele Europese Unie geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen. U moet u hierop tijdig voorbereiden zodat uw onderneming tijdig AVG-proof is. Zo zult u moeten inventariseren welke klantgegevens u nu verzamelt, waarom en hoe u die nu be- en verwerkt, bewaart, beveiligt en gebruikt. U moet vervolgens toetsen of deze verwerkingsactiviteiten voldoen aan de voorschriften van de nieuwe privacyregels en u zult deze waar nodig moeten aanpassen. Uw klanten zult u hierover moeten inlichten. Ook zult u een register moeten opstellen van de verwerkingsactiviteiten. Deelt u gegevens met andere partijen? In dat geval zult u hierover afspraken moeten maken met elkaar en deze vastleggen in een verwerkersovereenkomst. Ook moet u onder meer een privacyverklaring laten opstellen en een procedure voor de meldplicht datalekken. Kortom, er is veel werk te verzetten om op tijd te voldoen aan alle verplichtingen van de AVG. Vraag uw adviseur om u hierin te begeleiden, zodat u tijdig de juiste stappen onderneemt.

Sluit Menu