Arbeids- en Sociaal Zekerheidsrecht

Arbeidsrecht

Iedereen die werkt heeft te maken met arbeidsrecht. Het begint al bij de arbeidsovereenkomst: aan welke wettelijke eisen moet de overeenkomst voldoen, zijn er bijzonderheden? We kunnen arbeidsovereenkomsten voor u opstellen en onder de juridische loep leggen. Maar ook bij een arbeidsconflict of een reorganisatie geven wij advies en juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

 

Wat nu te doen als een werkgever bijvoorbeeld niet tevreden is over het functioneren van een werknemer? Kan een werkgever dan zo maar tussentijds een einde maken aan de arbeidsovereenkomst?

Sociaal Zekerheidsrecht

In Nederland hebben we te maken met een uitgebreid stelsel aan wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Een onderdeel van het bestuursrecht regelt het sociaal zekerheidsrecht: de rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid zoals onder andere werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen.

 

Wij leveren maatwerk aan zowel werkgevers als werknemers. Dat begint met luisteren en de juiste vragen stellen. Zo kunnen we snel en nauwkeurig een passend advies geven, zowel preventief als bij bestaande ontwikkelingen of problemen.

Beste oplossing

Samen met u zoeken we de beste oplossing waarin we bij problemen of dreigende conflictsituaties altijd eerst beoordelen of een zaak in onderling overleg opgelost kan worden.

Wij kunnen u onder andere ondersteunen bij:

 • Het opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomst;
 • Het opstellen en beoordelen personeelshandboek;
 • Arbeidsconflict – inzetten mediationtraject;
 • Het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomst;
 • Vragen rondom loondoorbetaling;
 • Reorganisatie;
 • Beoordelen van arbeidsvoorwaarden;
 • Beoordelen van arbeidsomstandigheden: voldaan aan wettelijke verplichtingen zoals: Risico Inventarisatie & evaluatie (RI&E), bedrijfshulpverlening, Preventief Medisch Onderzoek (PMO), overeenkomst met Arbodienst/bedrijfsarts, inregelen van Preventief spreekuur bedrijfsarts;
 • Het opstellen en beoordelen van verzuim- en re-integratiebeleid (onder andere verzuimprotocol), preventief- en gezondheidsbeleid;
 • Re-integratie (Wet verbetering Poortwachter), verzuim, re-integratiedossier en WIA-keuring/beschikking UWV;
 • Verzuimverzekeringen;
 • Arbodienst/bedrijfsarts (vragen formulieren voor de bedrijfsarts);
 • Deskundigenoordeel UWV;
 • Eigen risicodrager voor Ziektewet (ZW) en/of Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA);
 • Ontslag en (transitie)vergoedingen;
 • Disfunctioneren en dossieropbouw;
 • Frequent verzuim;
 • Medezeggenschap (Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging);
 • Second opinion.

KvK Brabant 17081811

BTW nummer: NL8024.82.600.B01

Sluit Menu